4 . از قابلیت پیش بینی دستگاه لیزر برای پیش بینی کردن جایی که صنعت به سمتش میرود استفاده کنید :

دستگاه لیزر روتک ترندز ابزاری برای پیش بینی دستگاه لیزر دارد که می تواند بینشی در زمینه‌ی پژوهش های اولیه را مهیا آورد . ابزار پیش گویی به یاری توسعه و گسترش نمودار میتواند پیش بینی های گوگل برای آتی را نشان دهد . معمولا پیش بینی ها مبتنی بر داده های پیشین انجام می شوند . این امکان تصویر کاملی دستگاه لیزر را آماده نمی‌کند و نمی تواند تمامی رویدادها را پیش بینی نماید . با اینحال , دستگاه لیزر چنین ابزاری می‌تواند ایده دارای اهمیت و اساسی را در زمینه ی نحوه کاربرد کلمه و واژه شما در سال را نشان دهد .
چه طور می‌توان از گوگل ترندز دستگاه لیزر در بازاریابی استفاده کرد؟
گوگل ترندز

گوگل ترندز یک ابزار خوب برای بازاریابی است . این مورد طولانی تر از دستگاه لیزر گوگل آنالیتیکس اکتشافی است . کاربرد آن سهل وآسان است و برای انجام پژوهش های مبنا ای مورد رایگانی محسوب می شود . نتایجی که در گوگل ترندز به دست می آورید می‌تواند پژوهش عمیق تری را در امر ناحیه خاص ایجاد نماید . دستگاه لیزر شما می‌توانید از گوگل ترندز برای کشف داده های مبنا درباره ی برند , سهم بازار , صنعت و رقبا به دست آورید .
1 - سهم برند خود در بازار دستگاه لیزر را مسئله بازبینی قرار دهید :

گوگل ترندز فرصتی را برای آشنایی سهم مارک از بازار مو جود ارائه می نماید . زمانی که خودتان را با بقیه برندهای موجود در صنعت مقایسه می کنید , می توانید تصویر بهتری از جایی که برند بین سایر رقبا ایستاده است را به دست آورید . صرفا کاری که شما می بایست انجام دهید این است که برند خویش را در واژه و کلمه جستجو وارد فرمایید و بعد برندهای رقیب در بازار خود را بیش تر نمائید .
این بهترین شیوه برای دیدن این است که شما در زمان مجال چه گونه با سایر برندهای موجود در صنعت خویش مقایسه می‌شوید . شما میتوانید با مشاهده گرایش های سالانه و تمایلات در هر مارک در طول مجال ; داده ها را تقسیم بندی فرمایید . همچنین قوی خواهید بود تمایلات ناحیه ای را برای صنعت خود مشاهده کنید .
شما می توانید از سرتیتر اخبار و قابلیت پیش گویی برای این صنعت سود فرمایید . کارایی سرتیتر خبرها وقتی که دستگاه لیزر میخواهید سهم دستگاه لیزر برند از بازار را شناسایی فرمایید زیاد کارکشته خواهد بود . پیک یا این که نقطع ی عطف در کلمه و واژه جستجوی برند مدام مثبت وجود ندارد و میتواند توسط خبر‌ها بد یا شایعات زیر تاثیر قرار گیرد .

2 - مارک خود را مانیتور نمائید :

مانیتور کردن برند شبیه باز بینی سهم بازار است . زمانی که برند خویش را مانیتور می کنید , بایستی درپی راه های فعالی باشید که قادر است سهم شما از بازار را بهبود ببخشد و به طور مثبت حضور شما در بازار را بیشتر کند .
شما میتوانید از گوگل ترندز برای بررسی و به روز رسانی کلیدواژه های خود منفعت کنید . کلمات اصلی می بایست به طور منظم گزینه بررسی قرار گیرند زیرا زمانی که مارک تازه با سرویس ها جدید وارد بازار میگردد , لهجه مخاطب شاید با بازار مطابقت و همخوانی و منطبق داشته باشد .
شما همینطور می توانید از تجزیه و چک گوگل ترندز برای به روزرسانی پیام مارک خود استفاده نمائید . شما قادر خواهید بود با دارای ارتباط کردن موارد چاپی و تبلیغات رسانه ای با تاریخ جانور در نمودار , مشاهده کنید کمپین تبلیغی تان موثر بوده است یا نیکی .


3 . رقبای خویش را بشناسید :

آزادی گوگل ترندز به شما اذن میدهد هم برند خود و هم برند رقبا را مسئله باز‌بینی قرار دهید . شما می‌توانید از نمودار رقبا درس های متعددی بگیرید . در‌صورتی‌که آن‌ها عمل خود را درست انجام می دهند می توانید پژوهشی برای یادگیری در زمینه‌ی نقاط نقطع ی عطف آنان ترتیب دهید . در حالتی‌که عمل آن‌ها ضعیف است , می بایست ببینید چه طور می توانید راهکار خویش را با حالت مو جود مطابقت و همخوانی فرمائید تا این مشکلات را کمتر کنید .
4 . به تغییرات صنعت خویش توجه فرمائید :

گوگل ترندز بخت مشاهده داده های آپ دیت و نیز داده های متعلق به سالهای قبلی را در اختیار یوزرها قرار داده است . همگی این اطلاعات فرصت عالی برای اعتنا کردن و جواب دادن به تغییرات جان دار در صنعت ایجاد کرده است .
شما می بایست همیشه کار خود را با تجزیه و نظارت پیک ( نقطع ی عطف ) و نیز بیحرکتی ها در هر نمودار آغاز نمایید . آن گاه می بایست هرکدام از رویدادها را با اعتنا بازبینی کنید تا ببینید برهان مورد ای هر تغییر تحول در نمودار چه بوده است . شاید نوسانات طبیعی در بازار وجود داشته باشد . معمولا تغییرات کوچک طبیعی است .
در صورتی مشاهده کردید که صنعت شما افت ثابتی در گوگل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *